Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
 
 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
     
 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
     
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
     
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
     
  Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  
     
 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
     
     

 
MEDICINA MUNCII

 1. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor prin:

 

  examen medical la angajare conform Ordinului Ministerului Muncii si Solidaritatii ,

     Socialenr.508/20.11.2002 si al Ministerului Sanatatii si Familiei nr.933/25.11.2002 privind

     aprobarea Normelor Generale de Protectie a Muncii(publicat in Monitorul Oficial

     nr. 880/06.12.2002)

  examinarile medicale periodice necesare fiecarui loc de munca in conformitate cu Normele

     Generale Protectia Muncii 2002

  semnalizarea cazurilor de boli profesionale si dispensarizarea acestora dupa confirmare

  consultatii la medicul specialist

  examen medical la reluarea activitatii

 

 

2. Indrumarea activităţii de reabilitare profesională după boala profesională sau accident de muncă.

3. Comunicarea riscului către angajator

4. Eliberarea fişei de aptitudine şi a carnetului de sănătate pentru angajaţi.

 

Preţurile se negociază în funcţie de :

  numărul de angajaţi,

  structura profesionala şi

  risc profesional pentru fiecare firma alcatuindu-se o oferta personalizata

 

Optional:

 

  desfaşurarea activitatilor de medicina muncii la sediul firmelor sau la cabinet

  eliberarea documentelor in regim de urgenta

 

5.CURSUL PRIM AJUTOR ADULŢI  se efectueaza în baza contractului de prestări servicii

    de  medicina muncii.
    In urma acestui instructaj făcut de către un medic formator, angajaţii vor învăţa să acorde

    primul ajutor  premedical pâna la sosirea ambulanţei.

 

 

 

PREŢURI

 

Nr.

crt

CATEGORII  DE  PERSONAL

PREŢ- lei/an

1

TESA

 65/an

2

Personal administrativ cu funcţie de decizie - aviz psihologic inclus în preţ -

90/an

3

Angajati în domeniul alimentar

70/ la 6 luni

4

Lucratori la inalţime  - aviz psihologic inclus în preţ -

90/an

5

Electricien i- aviz psihologic inclus în preţ -

90/an

6

Lucru de noapte - aviz psihologic inclus în preţ -

90/an

7

Personal care lucrează la temperatură ridicată

90/an

8

Personal care lucrează la temperatura scăzută

90/an

9

Soferi categoria B - aviz psihologic inclus în preţ -

90/an

10

Agent de paza fără armă

90/an

11

Agent de paza cu armă

150/an

12

Personal sanitar

160/an

13

Industrie farmaceutică

160/an

14

Personal coafură, frizerie şi cosmetică (manichiură şi pedichiură)

160/an

15

Invăţământ (cadre didactice,educatori şi personal administrativ)

160/an

 

Legislaţia in baza căreia se efectuează serviciile medicale de medicina muncii:


• Normele Generale de Protectie a Muncii, aprobate prin Ordinul comun al ministerului Muncii si Solidaritatii

  Sociale si al Ministerului Sanatatii şi Familiei nr.508/933/2002, publicat in M.O. nr.880/2002
• Legea nr.53/2003-CODUL MUNCII,
publicata in MO nr. 72/2003
• Legea nr.90/1996, Legea protectiei muncii, republicata in MO nr. 47/2001
• Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in MO nr.454/2002
• Legea nr.100/1998 privind asistenta de sanatate publica, publicata in MO nr.204/1998
• Ordinul nr.400/2001 al ministerului Agriculturii,Alimentatiei si Padurilor privind aprobarea instructiunilor

pentru organizarea si desfasurarea activitatii personalului sanitar veterinar, publicat in MO nr.742/2001
• Ordinul nr.803/2001 al ministerului Sanatatii si Familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere

relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala,

 publicat in MO nr.811/2001
• Ordinul nr.944/2001 al ministerului Sanatatii si Familiei pentru aprobarea Normelor privind supravegherea

medicala a persoanelor expuse professional la radiatii ionizante, publicat in MO nr.34/2002
• Ordinul nr.875/2002 al ministerului Sanatatii si Familiei privind stabilirea atributiilor medicului de medicina

generala/medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere, publicat in MO nr.840/2002
• Legea 100/1998 privind asistenta de sanatate publica
• Legea 90/1996 privind protectia muncii (republicata)
• HG 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
• Ordinele 508 si 933 ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerului Sanatatii si Familiei privind

aprobarea Normelor Generale de Protectie a Muncii, care se refera la existenta si modalitatea de functionare a serviciului de medicina

 

 

 

Author information goes here.Copyright © 05.12.2010 -MEDICAL TERRA POINT - All rights reserved.

Reproducerea neautorizată şi/sau fără specificarea sursei va fi urmarită şi sancţionată conform legilor în vigoare.

<p style="text-align: center;